שערי חליפין יומיים לתאריך 17/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.028%-
לישט
1
בריטניה
4.3946
0.164%-
יין
100
יפן
3.2710
0.308%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9732
0.060%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4810
0.345%-
דולר
1
קנדה
2.7119
0.081%-
כתר
1
דנמרק
0.5321
0.056%-
כתר
1
נורווגיה
0.4128
0.290%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2537
0.666%-
כתר
1
שוודיה
0.3778
0.186%
פרנק
1
שוויץ
3.5795
0.356%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9946
0.034%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2128
0.421%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5420
0.085%
לישט
1
בריטניה
4.4018
0.856%-
יין
100
יפן
3.2811
0.058%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9756
0.371%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4896
0.088%
דולר
1
קנדה
2.7141
0.044%-
כתר
1
דנמרק
0.5324
0.374%-
כתר
1
נורווגיה
0.4140
0.121%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2554
0.118%
כתר
1
שוודיה
0.3771
0.185%-
פרנק
1
שוויץ
3.5923
0.286%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9963
0.100%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2137
0.235%

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5390
0.338%-
לישט
1
בריטניה
4.4398
0.258%-
יין
100
יפן
3.2792
0.021%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9904
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4874
0.052%
דולר
1
קנדה
2.7153
0.382%-
כתר
1
דנמרק
0.5344
0.242%-
כתר
1
נורווגיה
0.4145
0.408%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2551
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3778
0.369%-
פרנק
1
שוויץ
3.6026
0.081%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9913
0.345%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.426%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2132
0.234%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5510
0.113%
לישט
1
בריטניה
4.4513
0.079%
יין
100
יפן
3.2785
0.012%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0000
0.065%
דולר
1
אוסטרליה
2.4861
0.428%
דולר
1
קנדה
2.7257
0.294%
כתר
1
דנמרק
0.5357
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.4162
0.386%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2551
0.236%
כתר
1
שוודיה
0.3792
0.397%
פרנק
1
שוויץ
3.5997
0.075%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0086
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2137
0.235%

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5470
0.728%-
לישט
1
בריטניה
4.4478
0.202%-
יין
100
יפן
3.2789
0.040%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9974
0.294%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4755
0.089%
דולר
1
קנדה
2.7177
0.165%-
כתר
1
דנמרק
0.5353
0.335%-
כתר
1
נורווגיה
0.4146
0.339%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2545
1.072%
כתר
1
שוודיה
0.3777
0.159%
פרנק
1
שוויץ
3.5970
0.183%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0023
0.726%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
0.424%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2132
0.975%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.140%
לישט
1
בריטניה
4.4568
0.311%
יין
100
יפן
3.2802
0.052%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0092
0.305%
דולר
1
אוסטרליה
2.4733
0.020%
דולר
1
קנדה
2.7222
0.166%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.280%
כתר
1
נורווגיה
0.4132
0.267%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2518
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3771
0.346%
פרנק
1
שוויץ
3.6036
0.398%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0389
0.133%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.186%

שערי חליפין יומיים לתאריך 09/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.4430
0.622%-
יין
100
יפן
3.2785
0.362%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9970
0.294%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4728
0.918%-
דולר
1
קנדה
2.7177
0.651%-
כתר
1
דנמרק
0.5356
0.279%-
כתר
1
נורווגיה
0.4121
0.459%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2518
0.238%-
כתר
1
שוודיה
0.3758
0.661%-
פרנק
1
שוויץ
3.5893
0.336%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0322
0.143%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2149
0.139%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 08/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.309%
לישט
1
בריטניה
4.4708
0.087%-
יין
100
יפן
3.2904
0.233%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0088
0.115%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4957
0.200%-
דולר
1
קנדה
2.7355
0.334%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.112%-
כתר
1
נורווגיה
0.4140
0.648%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2524
0.118%-
כתר
1
שוודיה
0.3783
0.657%-
פרנק
1
שוויץ
3.6014
0.191%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0394
0.313%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.467%

שערי חליפין יומיים לתאריך 05/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5620
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.4747
0.272%-
יין
100
יפן
3.2981
0.341%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0134
0.323%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5007
0.168%-
דולר
1
קנדה
2.7264
0.125%-
כתר
1
דנמרק
0.5377
0.334%-
כתר
1
נורווגיה
0.4167
0.335%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2527
0.902%-
כתר
1
שוודיה
0.3808
0.522%-
פרנק
1
שוויץ
3.6083
0.331%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0237
0.137%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2142
0.418%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/07/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5670
0.140%-
לישט
1
בריטניה
4.4869
0.058%-
יין
100
יפן
3.3094
0.238%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0264
0.156%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5049
0.032%-
דולר
1
קנדה
2.7298
0.125%
כתר
1
דנמרק
0.5395
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4181
0.264%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2550
0.711%
כתר
1
שוודיה
0.3828
0.209%-
פרנק
1
שוויץ
3.6203
0.135%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0306
0.145%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2151
0.047%