שערי חליפין יומיים לתאריך 22/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5370
0.113%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5808
0.397%
ין
100
יפן
3.2580
0.209%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9423
0.249%
דולר
1
אוסטרליה
2.4274
0.497%
דולר
1
קנדה
2.7037
0.528%
כתר
1
דנמרק
0.5277
0.247%
כתר
1
נורווגיה
0.3870
0.703%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2412
0.878%
כתר
1
שוודיה
0.3672
0.685%
פרנק
1
שוויץ
3.5781
0.028%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9887
0.116%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2184
0.460%

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5330
0.338%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5627
0.671%
ין
100
יפן
3.2512
0.239%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9325
0.145%
דולר
1
אוסטרליה
2.4154
0.478%
דולר
1
קנדה
2.6895
0.153%
כתר
1
דנמרק
0.5264
0.152%
כתר
1
נורווגיה
0.3843
0.492%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2391
0.378%
כתר
1
שוודיה
0.3647
0.579%
פרנק
1
שוויץ
3.5791
0.216%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9829
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2174
0.458%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5450
0.255%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5323
1.061%
ין
100
יפן
3.2590
0.169%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9268
0.682%
דולר
1
אוסטרליה
2.4039
0.873%
דולר
1
קנדה
2.6854
0.400%
כתר
1
דנמרק
0.5256
0.690%
כתר
1
נורווגיה
0.3862
0.260%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2382
0.975%
כתר
1
שוודיה
0.3626
0.555%
פרנק
1
שוויץ
3.5714
0.776%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0000
0.291%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2184
0.046%

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5360
0.655%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4847
0.957%
ין
100
יפן
3.2535
0.342%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9002
0.728%
דולר
1
אוסטרליה
2.3831
0.252%
דולר
1
קנדה
2.6747
0.696%
כתר
1
דנמרק
0.5220
0.694%
כתר
1
נורווגיה
0.3852
0.078%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2359
0.674%-
כתר
1
שוודיה
0.3606
0.754%
פרנק
1
שוויץ
3.5439
0.799%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9855
0.609%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.862%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2183
0.692%

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5130
0.085%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4422
1.485%
ין
100
יפן
3.2424
0.261%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8720
0.207%
דולר
1
אוסטרליה
2.3771
0.252%-
דולר
1
קנדה
2.6562
0.469%
כתר
1
דנמרק
0.5184
0.193%
כתר
1
נורווגיה
0.3849
0.130%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2375
1.107%
כתר
1
שוודיה
0.3579
0.168%
פרנק
1
שוויץ
3.5158
0.040%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9553
0.089%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2168
0.557%

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5100
0.171%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3772
1.973%
ין
100
יפן
3.2509
0.343%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8640
0.018%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3831
0.561%
דולר
1
קנדה
2.6438
0.460%
כתר
1
דנמרק
0.5174
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3854
0.312%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2349
1.688%
כתר
1
שוודיה
0.3573
0.281%
פרנק
1
שוויץ
3.5172
0.348%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9509
0.188%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.186%

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5040
0.315%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2925
0.209%-
ין
100
יפן
3.2621
0.214%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8647
0.814%
דולר
1
אוסטרליה
2.3698
0.735%
דולר
1
קנדה
2.6317
0.343%
כתר
1
דנמרק
0.5174
0.799%
כתר
1
נורווגיה
0.3842
0.497%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2310
0.130%
כתר
1
שוודיה
0.3563
1.135%
פרנק
1
שוויץ
3.5295
0.481%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9416
0.307%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.433%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2152
0.608%

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4930
0.345%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3015
0.226%
ין
100
יפן
3.2691
0.291%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8335
0.359%
דולר
1
אוסטרליה
2.3525
0.009%
דולר
1
קנדה
2.6227
0.410%
כתר
1
דנמרק
0.5133
0.332%
כתר
1
נורווגיה
0.3823
0.157%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2307
0.567%
כתר
1
שוודיה
0.3523
0.311%-
פרנק
1
שוויץ
3.5126
0.590%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9265
0.348%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2139
0.234%

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4810
0.344%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2918
0.256%-
ין
100
יפן
3.2596
0.230%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8198
0.308%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3523
0.140%
דולר
1
קנדה
2.6120
0.347%-
כתר
1
דנמרק
0.5116
0.312%-
כתר
1
נורווגיה
0.3817
0.183%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2294
0.434%-
כתר
1
שוודיה
0.3534
0.113%-
פרנק
1
שוויץ
3.4920
0.100%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9094
0.361%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2134
0.513%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 03/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4930
0.230%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3028
0.683%
ין
100
יפן
3.2671
0.952%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8316
0.702%
דולר
1
אוסטרליה
2.3490
0.928%
דולר
1
קנדה
2.6211
0.331%-
כתר
1
דנמרק
0.5132
0.706%
כתר
1
נורווגיה
0.3824
0.367%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2304
1.053%
כתר
1
שוודיה
0.3538
0.511%
פרנק
1
שוויץ
3.4955
0.301%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9272
0.277%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2145
0.515%