שערי חליפין יומיים לתאריך 13/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4120
1.558%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1685
1.556%-
ין
100
יפן
2.6484
1.587%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5514
1.865%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3543
1.312%-
דולר
1
קנדה
2.6236
1.354%-
כתר
1
דנמרק
0.4773
1.871%-
כתר
1
נורווגיה
0.3470
1.364%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2132
0.187%-
כתר
1
שוודיה
0.3379
1.516%-
פרנק
1
שוויץ
3.4095
2.082%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8117
1.573%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
1.310%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1863
1.167%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4660
1.197%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2344
0.009%
ין
100
יפן
2.6911
2.028%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6189
0.097%
דולר
1
אוסטרליה
2.3856
0.683%-
דולר
1
קנדה
2.6596
0.647%
כתר
1
דנמרק
0.4864
0.062%
כתר
1
נורווגיה
0.3518
0.873%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2136
0.047%-
כתר
1
שוודיה
0.3431
0.087%-
פרנק
1
שוויץ
3.4820
0.607%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8886
1.199%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1885
1.235%

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4250
1.097%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2340
0.985%-
ין
100
יפן
2.6376
1.002%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6154
1.100%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4020
0.262%-
דולר
1
קנדה
2.6425
0.762%-
כתר
1
דנמרק
0.4861
1.079%-
כתר
1
נורווגיה
0.3549
0.811%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2137
0.373%-
כתר
1
שוודיה
0.3434
0.319%-
פרנק
1
שוויץ
3.4610
0.529%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8307
1.089%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.873%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1862
0.640%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4630
0.727%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2761
0.678%
ין
100
יפן
2.6643
1.571%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6556
0.872%
דולר
1
אוסטרליה
2.4083
0.158%
דולר
1
קנדה
2.6628
0.199%
כתר
1
דנמרק
0.4914
0.862%
כתר
1
נורווגיה
0.3578
0.804%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2145
1.227%
כתר
1
שוודיה
0.3445
0.262%
פרנק
1
שוויץ
3.4794
0.384%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8839
0.718%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1874
0.807%

שערי חליפין יומיים לתאריך 09/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4380
0.556%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2473
0.956%
ין
100
יפן
2.6231
0.057%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6240
1.012%
דולר
1
אוסטרליה
2.4045
0.497%-
דולר
1
קנדה
2.6575
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.4872
1.037%
כתר
1
נורווגיה
0.3607
0.895%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2119
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3436
0.674%
פרנק
1
שוויץ
3.4661
0.158%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8491
0.570%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1859
0.486%

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4190
1.877%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2071
0.140%
ין
100
יפן
2.6216
1.561%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5877
1.551%
דולר
1
אוסטרליה
2.4165
1.177%
דולר
1
קנדה
2.6576
1.455%
כתר
1
דנמרק
0.4822
1.559%
כתר
1
נורווגיה
0.3575
0.028%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2119
0.047%-
כתר
1
שוודיה
0.3413
0.412%
פרנק
1
שוויץ
3.4716
1.414%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8216
1.893%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
1.802%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1850
1.872%

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3560
0.386%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2012
0.351%-
ין
100
יפן
2.5813
0.313%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5329
0.234%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3884
0.088%
דולר
1
קנדה
2.6195
0.184%
כתר
1
דנמרק
0.4748
0.252%-
כתר
1
נורווגיה
0.3574
0.224%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2120
0.617%
כתר
1
שוודיה
0.3399
0.088%-
פרנק
1
שוויץ
3.4232
0.699%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7320
0.375%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
0.448%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1816
0.384%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 03/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3690
0.507%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2160
0.126%
ין
100
יפן
2.5894
0.275%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5412
0.368%
דולר
1
אוסטרליה
2.3863
0.803%
דולר
1
קנדה
2.6147
0.473%
כתר
1
דנמרק
0.4760
0.358%
כתר
1
נורווגיה
0.3566
0.281%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2107
0.095%-
כתר
1
שוודיה
0.3402
0.324%
פרנק
1
שוויץ
3.4473
0.183%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7498
0.459%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0223
0.450%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1823
0.496%

שערי חליפין יומיים לתאריך 02/05/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3520
1.055%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2107
0.957%
ין
100
יפן
2.5823
1.148%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5282
0.441%
דולר
1
אוסטרליה
2.3673
0.282%-
דולר
1
קנדה
2.6024
0.077%-
כתר
1
דנמרק
0.4743
0.487%
כתר
1
נורווגיה
0.3556
0.643%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2109
0.909%
כתר
1
שוודיה
0.3391
0.265%-
פרנק
1
שוויץ
3.4410
0.429%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7281
1.062%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0222
1.370%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1814
1.115%

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/04/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3170
0.090%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1708
0.610%
ין
100
יפן
2.5530
0.306%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5127
0.702%
דולר
1
אוסטרליה
2.3740
0.768%
דולר
1
קנדה
2.6044
0.825%
כתר
1
דנמרק
0.4720
0.683%
כתר
1
נורווגיה
0.3579
1.331%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2090
0.192%
כתר
1
שוודיה
0.3400
0.711%
פרנק
1
שוויץ
3.4263
0.387%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6784
0.079%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
0.455%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1794
0.056%