שערי חליפין יומיים לתאריך 03/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2170
0.310%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4831
0.096%-
ין
100
יפן
2.9461
0.020%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8237
0.326%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3784
0.147%
דולר
1
קנדה
2.5721
0.637%-
כתר
1
דנמרק
0.5140
0.330%-
כתר
1
נורווגיה
0.3669
0.136%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2240
0.179%
כתר
1
שוודיה
0.3749
0.293%-
פרנק
1
שוויץ
3.5638
0.045%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5370
0.310%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2050
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 02/08/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2270
0.186%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4874
0.686%-
ין
100
יפן
2.9455
0.237%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8362
0.333%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3749
0.731%-
דולר
1
קנדה
2.5886
0.511%-
כתר
1
דנמרק
0.5157
0.348%-
כתר
1
נורווגיה
0.3664
0.758%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2236
0.585%
כתר
1
שוודיה
0.3760
0.582%-
פרנק
1
שוויץ
3.5654
0.207%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5511
0.206%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2050
0.437%-

 

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2330
0.339%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5184
0.201%-
ין
100
יפן
2.9525
0.003%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8490
0.065%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3924
0.188%-
דולר
1
קנדה
2.6019
0.038%
כתר
1
דנמרק
0.5175
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3692
0.351%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2223
0.225%
כתר
1
שוודיה
0.3782
0.026%-
פרנק
1
שוויץ
3.5728
0.118%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5605
0.323%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.097%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2440
0.246%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5275
0.319%
ין
100
יפן
2.9524
0.145%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8515
0.302%
דולר
1
אוסטרליה
2.3969
0.381%
דולר
1
קנדה
2.6009
0.576%
כתר
1
דנמרק
0.5178
0.310%
כתר
1
נורווגיה
0.3705
1.313%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2218
0.818%
כתר
1
שוודיה
0.3783
0.558%
פרנק
1
שוויץ
3.5686
0.346%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5753
0.255%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.483%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2520
0.061%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5131
0.423%
ין
100
יפן
2.9567
ללא שינוי
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8399
0.081%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3878
0.405%-
דולר
1
קנדה
2.5860
0.120%-
כתר
1
דנמרק
0.5162
0.097%-
כתר
1
נורווגיה
0.3657
0.625%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2200
0.457%
כתר
1
שוודיה
0.3762
0.450%-
פרנק
1
שוויץ
3.5563
0.011%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5870
0.057%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2071
0.097%

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2540
0.306%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4941
0.093%-
ין
100
יפן
2.9567
0.105%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8430
0.158%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3975
0.146%-
דולר
1
קנדה
2.5891
0.381%-
כתר
1
דנמרק
0.5167
0.154%-
כתר
1
נורווגיה
0.3680
0.054%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2190
0.455%-
כתר
1
שוודיה
0.3779
0.292%
פרנק
1
שוויץ
3.5559
0.008%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5896
0.317%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.463%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.624%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2640
0.214%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4983
0.114%
ין
100
יפן
2.9598
0.040%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8491
0.096%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4010
0.344%-
דולר
1
קנדה
2.5990
0.138%-
כתר
1
דנמרק
0.5175
0.077%-
כתר
1
נורווגיה
0.3678
0.352%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2200
0.677%-
כתר
1
שוודיה
0.3768
0.027%-
פרנק
1
שוויץ
3.5556
0.025%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6042
0.199%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2082
0.240%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2710
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4932
0.153%-
ין
100
יפן
2.9610
0.155%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8528
0.109%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4093
0.191%-
דולר
1
קנדה
2.6026
0.077%-
כתר
1
דנמרק
0.5179
0.116%-
כתר
1
נורווגיה
0.3691
0.512%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2215
1.599%-
כתר
1
שוודיה
0.3769
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.5565
0.152%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6134
ללא שינוי
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2710
0.698%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5001
0.350%
ין
100
יפן
2.9656
0.839%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8570
0.511%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4139
0.224%
דולר
1
קנדה
2.6046
0.397%
כתר
1
דנמרק
0.5185
0.499%-
כתר
1
נורווגיה
0.3710
1.200%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2251
0.312%
כתר
1
שוודיה
0.3769
0.449%-
פרנק
1
שוויץ
3.5619
0.308%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6134
0.687%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.917%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
0.714%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/07/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2940
0.121%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4844
0.156%-
ין
100
יפן
2.9907
0.621%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8768
0.193%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4085
0.273%-
דולר
1
קנדה
2.5943
0.344%
כתר
1
דנמרק
0.5211
0.211%-
כתר
1
נורווגיה
0.3666
0.164%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2244
1.015%-
כתר
1
שוודיה
0.3786
0.132%-
פרנק
1
שוויץ
3.5729
0.296%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6453
0.133%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2102
0.143%-