שערי חליפין יומיים לתאריך 20/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5830
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7387
0.987%
יין
100
יפן
3.1922
0.231%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1970
0.474%
דולר
1
אוסטרליה
2.6056
1.358%
דולר
1
קנדה
2.7779
0.967%
כתר
1
דנמרק
0.5627
0.482%
כתר
1
נורווגיה
0.4368
0.183%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2473
3.690%
כתר
1
שוודיה
0.4056
1.654%
פרנק
1
שוויץ
3.7095
0.086%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0466
0.063%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2000
0.251%

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5830
0.533%
לישט
1
בריטניה
4.6924
0.299%
יין
100
יפן
3.1996
0.408%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1772
0.149%
דולר
1
אוסטרליה
2.5707
0.148%
דולר
1
קנדה
2.7513
0.394%
כתר
1
דנמרק
0.5600
0.143%
כתר
1
נורווגיה
0.4360
0.670%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2385
0.914%-
כתר
1
שוודיה
0.3990
0.808%
פרנק
1
שוויץ
3.7127
0.430%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0498
0.622%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1995
0.251%

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5640
0.308%-
לישט
1
בריטניה
4.6784
0.294%
יין
100
יפן
3.1866
0.555%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1710
0.327%
דולר
1
אוסטרליה
2.5669
0.159%-
דולר
1
קנדה
2.7405
0.324%-
כתר
1
דנמרק
0.5592
0.341%
כתר
1
נורווגיה
0.4331
0.115%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2407
0.660%-
כתר
1
שוודיה
0.3958
0.553%-
פרנק
1
שוויץ
3.6968
0.203%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0186
0.282%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1990
0.050%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.362%-
לישט
1
בריטניה
4.6647
0.182%-
יין
100
יפן
3.2044
0.441%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1574
0.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5710
0.642%
דולר
1
קנדה
2.7494
0.029%-
כתר
1
דנמרק
0.5573
0.054%-
כתר
1
נורווגיה
0.4336
0.394%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2423
1.978%
כתר
1
שוודיה
0.3980
0.277%
פרנק
1
שוויץ
3.6893
0.049%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0328
0.394%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1991
0.599%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5880
0.195%
לישט
1
בריטניה
4.6732
0.822%
יין
100
יפן
3.2186
0.504%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1595
0.216%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5546
0.281%-
דולר
1
קנדה
2.7502
0.940%
כתר
1
דנמרק
0.5576
0.250%-
כתר
1
נורווגיה
0.4319
1.480%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2376
1.106%
כתר
1
שוודיה
0.3969
0.762%
פרנק
1
שוויץ
3.6875
0.628%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0527
0.169%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2003
0.050%

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5810
0.389%-
לישט
1
בריטניה
4.6351
0.316%-
יין
100
יפן
3.2349
0.139%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1685
0.246%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5618
0.897%-
דולר
1
קנדה
2.7246
0.165%-
כתר
1
דנמרק
0.5590
0.250%-
כתר
1
נורווגיה
0.4256
0.607%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2350
0.599%
כתר
1
שוודיה
0.3939
0.354%-
פרנק
1
שוויץ
3.7108
0.105%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0442
0.458%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2002
0.199%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5950
0.663%-
לישט
1
בריטניה
4.6498
0.211%
יין
100
יפן
3.2304
0.364%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1788
0.393%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5850
0.470%-
דולר
1
קנדה
2.7291
0.641%-
כתר
1
דנמרק
0.5604
0.409%-
כתר
1
נורווגיה
0.4282
0.627%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2336
0.043%
כתר
1
שוודיה
0.3953
0.703%-
פרנק
1
שוויץ
3.7069
0.207%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0674
0.649%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2006
0.742%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 05/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6190
0.166%-
לישט
1
בריטניה
4.6400
0.164%-
יין
100
יפן
3.2422
0.341%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1953
0.131%
דולר
1
אוסטרליה
2.5972
0.204%-
דולר
1
קנדה
2.7467
0.345%-
כתר
1
דנמרק
0.5627
0.107%
כתר
1
נורווגיה
0.4309
0.093%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2335
2.137%-
כתר
1
שוודיה
0.3981
0.378%
פרנק
1
שוויץ
3.7146
0.204%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1005
0.135%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2021
0.148%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6250
0.277%
לישט
1
בריטניה
4.6476
0.127%-
יין
100
יפן
3.2533
0.009%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1898
0.212%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6025
0.127%-
דולר
1
קנדה
2.7562
0.408%-
כתר
1
דנמרק
0.5621
0.213%-
כתר
1
נורווגיה
0.4313
0.277%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2386
1.972%-
כתר
1
שוודיה
0.3966
0.050%-
פרנק
1
שוויץ
3.7222
0.107%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1074
0.236%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2024
0.248%

שערי חליפין יומיים לתאריך 03/09/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6150
0.305%
לישט
1
בריטניה
4.6535
0.865%-
יין
100
יפן
3.2536
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1987
0.313%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6058
0.318%-
דולר
1
קנדה
2.7675
0.087%-
כתר
1
דנמרק
0.5633
0.283%-
כתר
1
נורווגיה
0.4325
0.069%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2434
0.653%-
כתר
1
שוודיה
0.3968
0.202%
פרנק
1
שוויץ
3.7262
0.150%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0954
0.305%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2019
0.099%-