שערי חליפין יומיים לתאריך 17/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7780
0.186%
לישט
1
בריטניה
4.7678
0.464%
יין
100
יפן
3.3350
0.391%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2843
0.603%
דולר
1
אוסטרליה
2.7109
0.393%
דולר
1
קנדה
2.8219
0.213%
כתר
1
דנמרק
0.5738
0.578%
כתר
1
נורווגיה
0.4382
0.114%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2630
0.343%
כתר
1
שוודיה
0.4173
0.724%
פרנק
1
שוויץ
3.8043
0.592%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3230
0.184%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2104
0.190%

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7710
0.480%
לישט
1
בריטניה
4.7458
0.051%-
יין
100
יפן
3.3220
0.402%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2586
0.258%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7003
0.435%-
דולר
1
קנדה
2.8159
0.317%
כתר
1
דנמרק
0.5705
0.262%-
כתר
1
נורווגיה
0.4377
0.182%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2621
1.019%-
כתר
1
שוודיה
0.4143
0.072%
פרנק
1
שוויץ
3.7819
0.050%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3132
0.482%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
0.402%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2100
0.478%

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7530
0.187%
לישט
1
בריטניה
4.7482
1.101%
יין
100
יפן
3.3087
0.191%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2696
0.516%
דולר
1
אוסטרליה
2.7121
0.448%
דולר
1
קנדה
2.8070
0.229%
כתר
1
דנמרק
0.5720
0.527%
כתר
1
נורווגיה
0.4385
0.435%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2648
1.185%
כתר
1
שוודיה
0.4140
1.050%
פרנק
1
שוויץ
3.7838
0.462%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2877
0.195%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0249
0.403%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2090
0.096%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7460
0.053%-
לישט
1
בריטניה
4.6965
0.679%-
יין
100
יפן
3.3024
0.302%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2477
0.457%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7000
0.177%-
דולר
1
קנדה
2.8006
0.014%
כתר
1
דנמרק
0.5690
0.472%-
כתר
1
נורווגיה
0.4366
0.705%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2617
0.305%-
כתר
1
שוודיה
0.4097
1.086%-
פרנק
1
שוויץ
3.7664
0.691%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2774
0.064%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2092
0.240%

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7480
0.563%
לישט
1
בריטניה
4.7286
0.129%
יין
100
יפן
3.3124
0.079%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2672
0.284%
דולר
1
אוסטרליה
2.7048
0.524%
דולר
1
קנדה
2.8002
0.018%
כתר
1
דנמרק
0.5717
0.281%
כתר
1
נורווגיה
0.4397
0.114%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2625
0.268%
כתר
1
שוודיה
0.4142
0.583%
פרנק
1
שוויץ
3.7926
0.602%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2808
0.535%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
0.813%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
0.288%

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7270
0.294%-
לישט
1
בריטניה
4.7225
0.838%-
יין
100
יפן
3.3098
0.097%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2551
0.094%
דולר
1
אוסטרליה
2.6907
0.333%-
דולר
1
קנדה
2.7997
0.337%
כתר
1
דנמרק
0.5701
0.105%
כתר
1
נורווגיה
0.4392
0.182%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2618
1.319%-
כתר
1
שוודיה
0.4118
0.795%-
פרנק
1
שוויץ
3.7699
0.167%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2527
0.275%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.806%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
0.287%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7380
0.188%
לישט
1
בריטניה
4.7624
0.156%
יין
100
יפן
3.3130
0.169%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2511
0.461%
דולר
1
אוסטרליה
2.6997
0.458%
דולר
1
קנדה
2.7903
0.410%
כתר
1
דנמרק
0.5695
0.459%
כתר
1
נורווגיה
0.4384
0.435%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2653
0.075%-
כתר
1
שוודיה
0.4151
0.338%
פרנק
1
שוויץ
3.7636
0.583%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2672
0.179%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
0.405%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
0.288%

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7310
0.188%
לישט
1
בריטניה
4.7550
0.090%-
יין
100
יפן
3.3074
0.309%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2316
0.064%
דולר
1
אוסטרליה
2.6874
1.140%-
דולר
1
קנדה
2.7789
0.920%-
כתר
1
דנמרק
0.5669
0.053%
כתר
1
נורווגיה
0.4365
0.342%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2655
1.921%-
כתר
1
שוודיה
0.4137
0.289%-
פרנק
1
שוויץ
3.7418
0.238%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2578
0.164%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2081
0.289%

שערי חליפין יומיים לתאריך 05/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7240
0.080%-
לישט
1
בריטניה
4.7593
0.329%-
יין
100
יפן
3.2972
0.221%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2289
0.539%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7184
1.214%-
דולר
1
קנדה
2.8047
0.845%-
כתר
1
דנמרק
0.5666
0.544%-
כתר
1
נורווגיה
0.4380
0.613%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2707
1.096%-
כתר
1
שוודיה
0.4149
0.168%-
פרנק
1
שוויץ
3.7329
0.366%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2492
0.065%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7270
0.242%
לישט
1
בריטניה
4.7750
0.986%
יין
100
יפן
3.3045
0.904%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2518
0.955%
דולר
1
אוסטרליה
2.7518
0.405%
דולר
1
קנדה
2.8286
0.366%
כתר
1
דנמרק
0.5697
0.939%
כתר
1
נורווגיה
0.4407
1.334%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2737
0.588%
כתר
1
שוודיה
0.4156
1.218%
פרנק
1
שוויץ
3.7466
0.664%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2526
0.229%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.242%