שערי חליפין יומיים לתאריך 24/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6050
0.277%-
לישט
1
בריטניה
4.5708
0.020%-
יין
100
יפן
3.2897
0.149%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0344
0.206%
דולר
1
אוסטרליה
2.4882
0.193%
דולר
1
קנדה
2.6813
0.130%-
כתר
1
דנמרק
0.5402
0.204%
כתר
1
נורווגיה
0.4131
0.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2502
0.040%
כתר
1
שוודיה
0.3757
0.240%
פרנק
1
שוויץ
3.5971
0.360%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0882
0.218%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.373%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6150
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.5717
0.007%
יין
100
יפן
3.2848
0.471%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0261
0.154%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4834
0.153%-
דולר
1
קנדה
2.6848
0.449%-
כתר
1
דנמרק
0.5391
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4129
0.048%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2501
0.517%-
כתר
1
שוודיה
0.3748
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.5842
0.165%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0993
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.798%

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6110
0.361%
לישט
1
בריטניה
4.5714
0.068%
יין
100
יפן
3.2694
0.153%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0323
0.516%
דולר
1
אוסטרליה
2.4872
0.485%
דולר
1
קנדה
2.6969
0.563%
כתר
1
דנמרק
0.5399
0.521%
כתר
1
נורווגיה
0.4131
0.854%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2514
0.721%
כתר
1
שוודיה
0.3748
0.699%
פרנק
1
שוויץ
3.5783
0.441%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0929
0.353%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2129
0.567%

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5980
0.700%
לישט
1
בריטניה
4.5683
0.343%
יין
100
יפן
3.2644
0.434%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0116
0.615%
דולר
1
אוסטרליה
2.4752
0.162%
דולר
1
קנדה
2.6818
0.884%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.599%
כתר
1
נורווגיה
0.4096
0.664%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.483%
כתר
1
שוודיה
0.3722
0.486%
פרנק
1
שוויץ
3.5626
0.655%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0750
0.615%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.847%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2117
0.954%

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.056%-
לישט
1
בריטניה
4.5527
0.368%-
יין
100
יפן
3.2503
0.246%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9871
0.213%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4712
0.349%
דולר
1
קנדה
2.6583
0.102%
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.206%-
כתר
1
נורווגיה
0.4069
0.343%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2484
0.600%-
כתר
1
שוודיה
0.3704
0.162%-
פרנק
1
שוויץ
3.5394
0.121%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0440
0.044%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5750
0.196%
לישט
1
בריטניה
4.5695
0.037%-
יין
100
יפן
3.2583
0.135%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9956
0.020%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4626
0.215%-
דולר
1
קנדה
2.6556
0.105%-
כתר
1
דנמרק
0.5350
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.4083
0.415%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2499
0.833%-
כתר
1
שוודיה
0.3710
0.161%-
פרנק
1
שוויץ
3.5437
0.255%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0462
0.205%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
0.143%

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.084%-
לישט
1
בריטניה
4.5712
0.710%-
יין
100
יפן
3.2539
0.322%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9964
0.070%
דולר
1
אוסטרליה
2.4679
0.089%-
דולר
1
קנדה
2.6584
0.294%
כתר
1
דנמרק
0.5352
0.075%
כתר
1
נורווגיה
0.4100
0.589%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2520
0.639%
כתר
1
שוודיה
0.3716
0.189%
פרנק
1
שוויץ
3.5347
0.198%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0359
0.018%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2094
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5710
0.168%-
לישט
1
בריטניה
4.6039
0.596%-
יין
100
יפן
3.2644
0.089%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9936
0.607%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4701
0.568%-
דולר
1
קנדה
2.6506
0.267%-
כתר
1
דנמרק
0.5348
0.595%-
כתר
1
נורווגיה
0.4076
0.585%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2504
0.239%-
כתר
1
שוודיה
0.3709
0.510%-
פרנק
1
שוויץ
3.5417
0.206%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0368
0.164%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2094
0.048%

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5770
0.252%
לישט
1
בריטניה
4.6315
0.299%-
יין
100
יפן
3.2615
0.240%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0180
0.227%
דולר
1
אוסטרליה
2.4842
0.213%-
דולר
1
קנדה
2.6577
0.060%
כתר
1
דנמרק
0.5380
0.205%
כתר
1
נורווגיה
0.4100
0.416%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2510
0.480%
כתר
1
שוודיה
0.3728
0.757%
פרנק
1
שוויץ
3.5490
0.288%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0451
0.246%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2093
0.191%

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5680
0.028%
לישט
1
בריטניה
4.6454
0.123%
יין
100
יפן
3.2537
0.185%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0089
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.4895
0.272%-
דולר
1
קנדה
2.6561
0.204%
כתר
1
דנמרק
0.5369
0.056%
כתר
1
נורווגיה
0.4083
0.049%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2498
0.399%-
כתר
1
שוודיה
0.3700
0.216%-
פרנק
1
שוויץ
3.5388
0.557%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0327
0.040%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.288%