שערי חליפין יומיים לתאריך 15/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6930
0.054%
לישט
1
בריטניה
4.6913
0.616%-
יין
100
יפן
3.3276
0.078%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1810
0.774%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6683
0.500%-
דולר
1
קנדה
2.8192
0.089%-
כתר
1
דנמרק
0.5606
0.814%-
כתר
1
נורווגיה
0.4377
0.995%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2524
3.664%-
כתר
1
שוודיה
0.4019
1.132%-
פרנק
1
שוויץ
3.7035
0.572%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2052
0.077%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.194%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6910
0.485%-
לישט
1
בריטניה
4.7204
0.188%-
יין
100
יפן
3.3250
1.053%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2136
0.260%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6817
0.641%-
דולר
1
קנדה
2.8217
0.078%
כתר
1
דנמרק
0.5652
0.265%-
כתר
1
נורווגיה
0.4421
0.226%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2620
1.946%
כתר
1
שוודיה
0.4065
0.222%
פרנק
1
שוויץ
3.7248
0.137%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2012
0.505%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2065
0.434%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7090
0.406%
לישט
1
בריטניה
4.7293
0.322%
יין
100
יפן
3.3604
0.650%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2246
0.279%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6990
0.044%-
דולר
1
קנדה
2.8195
0.025%-
כתר
1
דנמרק
0.5667
0.282%-
כתר
1
נורווגיה
0.4431
0.181%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2570
3.274%-
כתר
1
שוודיה
0.4056
0.025%-
פרנק
1
שוויץ
3.7299
0.325%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2276
0.423%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2074
0.290%

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6940
0.299%
לישט
1
בריטניה
4.7141
0.704%-
יין
100
יפן
3.3387
0.718%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2364
0.817%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7002
1.244%-
דולר
1
קנדה
2.8202
0.244%-
כתר
1
דנמרק
0.5683
0.786%-
כתר
1
נורווגיה
0.4423
1.140%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2657
2.638%-
כתר
1
שוודיה
0.4057
1.217%-
פרנק
1
שוויץ
3.7178
0.248%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2056
0.272%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.412%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2068
0.194%

שערי חליפין יומיים לתאריך 09/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
0.027%-
לישט
1
בריטניה
4.7475
0.148%
יין
100
יפן
3.3149
0.105%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2713
0.030%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7342
0.099%
דולר
1
קנדה
2.8271
0.441%
כתר
1
דנמרק
0.5728
0.070%-
כתר
1
נורווגיה
0.4474
0.245%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2729
0.728%-
כתר
1
שוודיה
0.4107
0.267%-
פרנק
1
שוויץ
3.7086
0.270%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1915
0.023%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.410%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.048%

שערי חליפין יומיים לתאריך 08/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6840
0.298%-
לישט
1
בריטניה
4.7405
0.996%-
יין
100
יפן
3.3184
0.171%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2726
0.261%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7315
0.510%-
דולר
1
קנדה
2.8147
1.176%-
כתר
1
דנמרק
0.5732
0.278%-
כתר
1
נורווגיה
0.4485
0.510%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2749
0.722%-
כתר
1
שוודיה
0.4118
0.699%-
פרנק
1
שוויץ
3.6986
0.449%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1927
0.298%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.194%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6950
0.404%-
לישט
1
בריטניה
4.7882
0.223%-
יין
100
יפן
3.3241
0.120%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2838
0.152%
דולר
1
אוסטרליה
2.7455
0.230%
דולר
1
קנדה
2.8482
0.028%-
כתר
1
דנמרק
0.5748
0.122%
כתר
1
נורווגיה
0.4508
0.401%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2769
0.253%
כתר
1
שוודיה
0.4147
0.144%-
פרנק
1
שוויץ
3.7153
0.048%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2082
0.390%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.529%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7100
0.270%
לישט
1
בריטניה
4.7989
0.110%-
יין
100
יפן
3.3281
0.501%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2773
0.051%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7392
0.698%
דולר
1
קנדה
2.8490
0.352%
כתר
1
דנמרק
0.5741
0.017%-
כתר
1
נורווגיה
0.4490
0.223%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2762
0.766%
כתר
1
שוודיה
0.4153
0.290%
פרנק
1
שוויץ
3.7171
0.081%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2286
0.280%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.386%

שערי חליפין יומיים לתאריך 03/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7000
0.298%
לישט
1
בריטניה
4.8042
0.427%-
יין
100
יפן
3.3115
0.085%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2795
0.107%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7202
0.180%
דולר
1
קנדה
2.8390
0.307%
כתר
1
דנמרק
0.5742
0.122%-
כתר
1
נורווגיה
0.4480
0.178%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2741
0.036%
כתר
1
שוודיה
0.4141
0.481%-
פרנק
1
שוויץ
3.7141
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2140
0.289%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.145%

שערי חליפין יומיים לתאריך 02/08/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6890
0.326%
לישט
1
בריטניה
4.8248
0.046%-
יין
100
יפן
3.3087
0.666%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2841
0.279%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7153
0.396%-
דולר
1
קנדה
2.8303
0.230%
כתר
1
דנמרק
0.5749
0.278%-
כתר
1
נורווגיה
0.4488
0.333%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2740
0.976%-
כתר
1
שוודיה
0.4161
0.240%-
פרנק
1
שוויץ
3.7110
0.049%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1990
0.320%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.412%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.340%