שערי חליפין יומיים לתאריך 15/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6410
0.573%-
לישט
1
בריטניה
4.6608
0.633%-
יין
100
יפן
3.2995
0.045%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1060
0.509%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5809
0.822%-
דולר
1
קנדה
2.7359
0.902%-
כתר
1
דנמרק
0.5504
0.470%-
כתר
1
נורווגיה
0.4198
0.757%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2577
0.579%-
כתר
1
שוודיה
0.3909
0.913%-
פרנק
1
שוויץ
3.6183
0.333%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1364
0.600%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.413%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2076
0.575%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6620
0.687%
לישט
1
בריטניה
4.6905
0.117%-
יין
100
יפן
3.2980
0.356%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1270
0.287%
דולר
1
אוסטרליה
2.6023
0.595%
דולר
1
קנדה
2.7608
0.484%
כתר
1
דנמרק
0.5530
0.272%
כתר
1
נורווגיה
0.4230
0.356%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2592
1.144%-
כתר
1
שוודיה
0.3945
0.177%-
פרנק
1
שוויץ
3.6304
0.359%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1674
0.694%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.415%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.918%

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6370
0.165%-
לישט
1
בריטניה
4.6960
0.201%
יין
100
יפן
3.2863
0.349%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1152
0.015%
דולר
1
אוסטרליה
2.5869
0.120%
דולר
1
קנדה
2.7475
0.036%-
כתר
1
דנמרק
0.5515
0.036%
כתר
1
נורווגיה
0.4215
0.405%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2622
0.944%-
כתר
1
שוודיה
0.3952
0.585%
פרנק
1
שוויץ
3.6174
0.055%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1318
0.060%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2069
0.145%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6430
0.000%
לישט
1
בריטניה
4.6866
0.338%-
יין
100
יפן
3.2978
0.248%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1146
0.148%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5838
0.237%
דולר
1
קנדה
2.7485
0.091%
כתר
1
דנמרק
0.5513
0.145%-
כתר
1
נורווגיה
0.4198
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2647
0.189%-
כתר
1
שוודיה
0.3929
0.025%-
פרנק
1
שוויץ
3.6154
0.402%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1349
0.103%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2072
0.242%

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/02/2019

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6430
0.248%
לישט
1
בריטניה
4.7025
0.094%
יין
100
יפן
3.3060
0.060%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1207
0.095%
דולר
1
אוסטרליה
2.5777
0.187%
דולר
1
קנדה
2.7460
0.634%
כתר
1
דנמרק
0.5521
0.127%
כתר
1
נורווגיה
0.4197
0.498%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2652
0.488%-
כתר
1
שוודיה
0.3930
0.332%
פרנק
1
שוויץ
3.6300
0.083%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1402
0.271%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2067
0.145%

שערי חליפין יומיים לתאריך 08/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6340
0.193%
לישט
1
בריטניה
4.6981
0.378%
יין
100
יפן
3.3080
0.164%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1168
0.134%
דולר
1
אוסטרליה
2.5729
0.120%-
דולר
1
קנדה
2.7287
0.365%-
כתר
1
דנמרק
0.5514
0.109%
כתר
1
נורווגיה
0.4218
0.166%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2665
0.038%
כתר
1
שוודיה
0.3917
0.178%-
פרנק
1
שוויץ
3.6270
0.196%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1263
0.205%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.146%

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6270
0.221%
לישט
1
בריטניה
4.6804
0.179%-
יין
100
יפן
3.3026
0.170%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1113
0.243%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5760
0.252%-
דולר
1
קנדה
2.7387
0.160%-
כתר
1
דנמרק
0.5508
0.235%-
כתר
1
נורווגיה
0.4225
0.635%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2664
0.819%-
כתר
1
שוודיה
0.3924
0.759%-
פרנק
1
שוויץ
3.6199
0.064%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1158
0.223%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.341%

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6190
0.249%
לישט
1
בריטניה
4.6888
0.200%-
יין
100
יפן
3.2970
0.408%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1213
0.087%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5825
1.307%-
דולר
1
קנדה
2.7431
0.378%-
כתר
1
דנמרק
0.5521
0.072%-
כתר
1
נורווגיה
0.4252
0.281%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2686
0.702%-
כתר
1
שוודיה
0.3954
0.328%-
פרנק
1
שוויץ
3.6176
0.366%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1044
0.269%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2054
0.146%

שערי חליפין יומיים לתאריך 05/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6100
0.469%-
לישט
1
בריטניה
4.6982
0.792%-
יין
100
יפן
3.2836
0.524%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1249
0.679%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6167
0.206%-
דולר
1
קנדה
2.7535
0.585%-
כתר
1
דנמרק
0.5525
0.683%-
כתר
1
נורווגיה
0.4264
0.513%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2705
0.221%-
כתר
1
שוודיה
0.3967
0.775%-
פרנק
1
שוויץ
3.6044
0.888%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0907
0.508%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2051
0.049%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/02/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6270
0.165%-
לישט
1
בריטניה
4.7357
0.490%-
יין
100
יפן
3.3009
1.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1531
0.137%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6221
0.444%-
דולר
1
קנדה
2.7697
0.250%
כתר
1
דנמרק
0.5563
0.126%-
כתר
1
נורווגיה
0.4286
0.395%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2711
0.805%-
כתר
1
שוודיה
0.3998
0.349%-
פרנק
1
שוויץ
3.6367
0.493%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1167
0.154%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2052
0.146%-