שער ביטקוין לתאריך 18/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 13/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 12/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 11/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 10/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 09/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 09/03/2018