שער ביטקוין לתאריך 19/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 13/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 12/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 11/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 10/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/12/2018