שער ביטקוין לתאריך 23/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 22/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/07/2018