שער ביטקוין לתאריך 22/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 13/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/09/2018