שער ביטקוין לתאריך 25/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 24/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 23/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 22/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 21/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 20/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 19/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 18/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 17/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/04/2019

שער ביטקוין לתאריך 16/04/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/04/2019