שער ביטקוין לתאריך 17/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 13/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 12/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 11/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 10/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 09/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 09/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 08/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 08/06/2018