שער ביטקוין לתאריך 12/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 11/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 10/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 09/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 09/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 08/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 08/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 07/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 07/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 06/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 06/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 05/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 05/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 04/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 04/09/2018

שער ביטקוין לתאריך 03/09/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 03/09/2018