שער ביטקוין לתאריך 13/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 12/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 11/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 10/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 09/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 09/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 08/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 08/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 07/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 07/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 06/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 06/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 05/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 05/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 04/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 04/07/2018